sábado, 29 de septiembre de 2012Que son os Bits de intelixencia?

Os bits de intelixencia son unidades de información, por medio de imaxes grandes, claras e ben definidas que constitúen un método de estimulación temperá, baseado na visualización e escoita repetitiva dos devanditos bits.

·         Os bits de intelixencia axudan a mellorar a atención e concentración dos nenos nas tarefas.
·        Estimular a intelixencia. Axudan a desenvolver e estimular o cerebro, a memoria e a aprendizaxe creando redes neuronais de información.
·        Contribúen ao desenvolvemento visual e auditivo do neno.
·        Aprendizaxe de vocabulario.
·        Fomentan a curiosidade e o interés por todos os campos do saber ( pintura, botánica, música…)

O "creador" dos bits de intelixencia foi Glenn Doman, fisioterapeuta estadounidense, e definiunos como:

“Unidades de información que se presentan a los niños de una forma adecuada. Su realización concreta se encuentra en la utilización de una ilustración o dibujo muy preciso o una fotografía de buena calidad acompañado de un estímulo auditivo, que consiste en enunciar en voz alta lo que representa”.

Os Bits de intelixencia agrúpanse en categorías, é dicir en grupos que teñan características similares, para facilitar ao cerebro o establecemento de relacións entre uns  e outros.

As categorías ou temas poden ser: Geografía, historia, arte, zooloxía, música. Literatura, anatomía, botánica, etc e tantas outras marabillas do mundo.